Un milion de lei rătăcit

Economic, Justiție

După aproape zece ani de judecată, încheiaţi cu o hotărâre judiciară ce a dispus încasarea unui venit ratat de aproape un million de lei de la fosta întreprindere «Reţelele Electrice Chişinău» SA în favoarea SRL «Coldin — DC», banii, se pare, s–au«rătăcit» pe drum. Cu toate că antreprenorul Eugen Colesnicenco a indicat ca suma respectivă să fie transferată într–un cont bancar la Moldova — Agroindbank, Oficiul de Executare Râşcani, contrar prevederilor legale, a dispus ca banii să fie direcţionaţi la Mobias Bancă.

Încă în 1998, SRL «Coldin — DC» a încheiat un contract pentru furnizarea energiei electrice cu «Reţelele Electrice Chişinău» SA, utilizată pentru activarea capacităţilor de prelucrare a tutunului din s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni. Tot în anul 1998, aceeaşi întreprindere a încheiat un contract de credit cu Mobias Bancă. Creditul se acorda pentru finanţarea reutilizării tehnologiei de prelucrare a tutunului în s. Dubăsarii Vechi. Între timp, deşi exista acel contract cu «Reţelele Electrice Chişinău» SA, în 1999 furnizarea curentului electric a fost sistată nemotivat. «În acele condiţii s–a alterat tot tutunul, pentru că nu a putut fi prelucrat în lipsa energiei electrice», îşi aminteşte Colesnicenco. Astfel, pentru că, în lipsa curentului electric, şi–a sistat activitatea, SRL «Coldin DC» nu a reuşit să ramburseze decât parţial datoria la bancă.

Milion cu ghinion

Au urmat adresările administraţiei SRL «Coldin — DC» în instanţa de judecată. Adevărul, se pare, a fost restabilit abia în 2007, atunci când SRL «Coldin — DC» a obţinut, printr–o hotărâre judiciară, venitul ratat de 874 436 lei. Dar şi aici — ghinion.

Curtea de Apel Economică şi Curtea Supremă de Justiţie au dispus încasarea de la ÎCS «RE Chişinău» SA, în folosul SRL «Coldin — DC», acea sumă. «Primind titlul de executare, Oficiul de Executare Râşcani a transferat suma încasată de la »RE Chişinău« SA pe contul 222 4900 498 10 17 la Mobias Bancă, ce aparţinea cândva SRL »Coldin — DC«, dar care era deja închis», este specificat într–o hotărâre a Judecătoriei sect. Râşcani.

«Executorul a încălcat procedura deoarece, conform titlului executoriu, urma să transfere suma încasată pe contul 225 170 801 3265 în BC »Moldova Agroindbank« SA, filiala Centru», susţine Colesnicenco.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Roman Talmaci, fostul şef al Oficiului de Executare Râşcani, actualul vicedirector al Departamentului Executare al Ministerului Justiţiei, a spus că, în acest sens, există deja o hotărâre judiciară, care nu merită a fi pusă la îndoială. Totodată ne–a sugerat să ne adresăm la actualul personal al Oficiului de Executare Râşcani.

«Rămâne pe riscul lui să îşi întoarcă suma»

Am solicitat în continuare opinia lui Anatol Chiosa, şeful Oficiului de Executare Râşcani. «Care e problema dacă un agent economic dispune de mai multe conturi în diferite bănci? A existat o hotărâre prin care s–a încasat o sumă în beneficiul acestuia. Suma a fost transferată la Mobias Bancă, ţinându–se cont de faptul că avea datorii faţă de această instituţie». I–am amintit lui Chiosa despre prevederile legale care spun că, în astfel de situaţii, Oficiile de Executare sunt obligate să transfere suma potrivit datelor oferite de cel căruia i–au fost restituiţi banii. «Da, în titlul executoriu era specificat contul de la Moldova–Agroindbank, dar în foaia cu antet era specificat cel de la Mobias Bancă…», a urmat răspunul lui Chiosa.

«Persoana cheie în cadrul procedurii de executare este creditorul», ne spune Valeriu Devderea, directorul Departamentului Executare al Ministerului Justiţei. «În acest caz, toată informaţia trebuia prezentată de către firma respectivă, inclusiv conturile. Creditorul avea dreptul chiar de la prima dispoziţie a executorului judiciar să conteste acest act sau să prezinte în scrisoarea de însoţire ca suma care este încasată să fie transferată la un anumit cont. Aceasta este o cerinţă fundamentală. Dacă creditorul nu a specificat acest fapt, rămâne pe propriul său risc să îşi restituie banii», mai adaugă Devderea.

Banca, contrar prevederilor

După aproape 10 ani de şedinţe prin instanţe de judecată, într–adevăr, se pare, procedura de restituire a banilor a rămas pe riscul lui Colesnicenco. În articolul «Avocaţii clandestini apăraţi în justiţie şi în Parlament», publicat la 15 mai 2008, Ziarul de Gardă a relatat despre contractul încheiat între Eugen Colesnicenco şi Sergiu Mocanu, cel care urma să îl apere în instanţa de judecată. Juristul nu l–a reprezentat în instanţă până la finalizarea procesului, însă a solicitat, aşa cum prevedea contractul încheiat între cei doi, 25 % din suma câştigată în proces. Prin urmare, pentru că a fost sechestrată suma de peste 270 mii lei, pretinsă de avocatul Mocanu, Oficiul de Executare Râşcani a transferat la Mobias Bancă suma de 610 195 lei, adică diferenţa dintre venitul ratat total şi onorariul pretins de avocat.

Potrivit lui Colesnicenco, banca, însă, nu a înregistrat în aceeaşi zi suma de 610 195 lei pe contul SRL «Coldin — DC», dar nici nu a restituit suma la Eximbank, acolo de unde au fost transferaţi aceşti bani. «Banca a acţionat contrar prevederilor», afirmă Colesnicenco. «În cazul în care banca constată că contul bancar şi codul fiscal al beneficiarului din ordinul de plată sunt indicate corect, transferul de credit se consideră finalizat, iar banca beneficiară trebuie să înregistreze în aceeaşi zi mijloacele financiare în contul bancar al beneficiarului. Mobias Bancă, însă, a încălcat prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a R. Moldova. Banca nu m–a anunţat că au parvenit mijloace financiare destinate firmei».

Cont nou cu cod vechi

Astfel, după ce au fost ignorate de către personalul băncii mai multe adresări ale lui Colesnicenco privind informaţia referitoare la suma de 610 mii lei, au urmat mai multe demersuri în scris. «Mobias Bancă a împiedicat sub orice formă să dispun de acea sumă», spune Colesnicenco. Informaţia referitoare la acei bani a fost prezentată doar în cadrul examinării cererii de chemare în judecată.

Acum un an, la 1 iunie 2007, fiind lipsit de posibilitatea de a se folosi de bani de mai bine de 100 de zile, Colesnicenco se vede nevoit să se adreseze la Mobias Bancă cu o cerere de deschidere a unui cont nou. Banca a deschis un cont «nou», doar că îi atribuie acelaşi număr pe care îl atribuise cu 10 ani în urmă.

Cu toate că, în 2001, Judecătoria Economică de Circumscripţie a adoptat o hotărâre de încasare de la SRL «Coldin — DC» în folosul Mobias Bancă a sumei de 157 077 lei, Mobias Bancă a omis termenul de depunere spre executare a Titlului executoriu care, până la 20 februarie 2007, era deja prescris.

«Astfel banca a sustras fără vreun temei legal de pe contul „Coldin — DC” suma de 157 077 lei», spune Colesnicenco.

Litigiile sunt un secret

Oficiali ai Băncii Naţionale ne–au spus că datoriile pot fi achitate pe trei căi: cesiunea, compensarea reciprocă sau preluarea datoriei, dar până la urmă doar banca vizată ar trebui să spună în ce temei legal a acţionat. Acest lucru am şi încercat să îl aflăm de la reprezentanţii Mobias Bancă.

«Litigiile constituie secretul întreprinderii», a refuzat să ne spună prea multe Galina Postoronca, şefa Departamentului Legalitate din cadrul Mobias Bancă. Am insistat să ne comenteze litigiul pe care Mobias Bancă îl are cu SRL «Coldin — DC». «Tot ce vă pot spune este că avem câştig de cauză, iar banca nu a făcut nicio încălcare. Banca este antrenată în multe litigii.»

Pe de altă parte, după ce instanţa de judecată a constatat că SRL «Coldin — DC» ar trebui să beneficieze de circa 900 mii lei, echivalentul venitului ratat din cauza deconectărilor abuzive de curent electric, Colesnicenco a reuşit să folosească doar sub 300 mii lei.

Plasează comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *