Regulament

I. Generalități

1.1. VIZIUNE:

 • Jurnalismul este vital necesar pentru democrație. Democrația este vital necesară pentru destinul umanității. Deci, jurnalismul influențează destinul umanității.
 • Jurnalismul este de doua tipuri: de bună calitate și de proastă calitate.
 • Jurnalismul de calitate nu poate fi fără cunoscători ai domeniului. Cunoscători ai domeniului nu pot fi fără cunoștințe temeinice în domeniu.
 • Biblioteca on-line este un produs comun al profesioniștilor domeniului.
 • Biblioteca on-line este pentru toți profesioniștii domeniului care împărtășesc această viziune.

1.2. MISIUNE:

 • Să ofere oricărui profesionist suport suficient pentru creștere profesională în scopul exercitării adecvate a meseriei

1.3. PRINCIPII:

 • Complexitatea informației oferite tuturor categoriilor de beneficiari;
 • Veridicitatea informației oferite tuturor categoriilor de beneficiari;
 • Utilitatea informației oferite tuturor categoriilor de beneficiari;
 • Accesibilitate la informația oferită tuturor categoriilor de beneficiari

1.4. VALORI:

 • Responsabilitate
 • Onestitate
 • Competența și profesionalism
 • Rigurozitate
 • Perseverență

II. Atribuții și obligațiuni

2.1. ADMINISTRATORUL

 1. Identifică și colectează conținuturi relevante pentru bibliotecă
 2. Stabilește și menține relații de cooperare cu autorii de conținuturi pentru bibliotecă
 3. Recepționează, verifică/redactează și plasează conținuturile în bibliotecă
 4. Actualizează conținuturile bibliotecii
 5. Întrunește, la necesitate, autorii de conținuturi pentru bibliotecă
 6. Oferă la necesitate și la solicitare consultanță beneficiarilor bibliotecii, inclusiv autorilor
 7. Completează/suplimentează, la necesitate, meniul bibliotecii
 8. Arhivează conținuturile care și-au pierdut actualitatea
 9. Supraveghează corectitudinea utilizării conținuturilor bibliotecii de către beneficiari
 10. Supraveghează corectitudinea discuțiilor pe forum și, la necesitate, intervine
 11. Asigură funcționalitatea bibliotecii

2.2. BENEFICIARUL/CONTRIBUABILUL

 1. Contribuie la completarea bibliotecii
 2. Are acces la toate conținuturile bibliotecii prin procedura de autentificare
 3. Adoptă un comportament similar celui dintr-o bibliotecă reală
 4. Păstrează intacte conținuturile din bibliotecă pe care le-a accesat/consultat
 5. Păstrează intacte conținuturile din Biblioteca foto, în cazul în cale le utilizează, și indică autorii lor
 6. Face trimitere la surse, în cazul în care utilizează conținuturi/pârți de conținuturi din bibliotecă
 7. Solicită, la necesitate, consultanță din partea administratorului
 8. La dorință, participă în discuțiile de pe forum, respectând decența
 9. Formulează sugestii și propuneri de eficientizare a funcționării bibliotecii

 III. Dispoziții finale

 1. Biblioteca on-line este completată cu conținuturi oferite benevol de către autori (instituții mediatice, jurnaliști/fotojurnaliști, instituții academice, ONG-uri media etc) fără remunerație pecuniară.
 2. La etapa inițială biblioteca este creată și administrată cu sprijinul Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova. Ulterior biblioteca ar putea fi administrată de un eventual consorțiu al beneficiarilor/contribuabililor (instituțiilor mediatice, academice, ONG-urilor media etc).
 3. Prevederile prezentului Regulament pot fi completate/modificate la inițiativa administratorului și/sau a consorțiului cu consultarea beneficiarilor/contribuabililor.