Svetlana Novac

Anul naşterii: 1950

Instruire/Diplome
1970 – 1976 Licenţă în drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1968 – 1973 grefier, Judecătoria Comrat
1973 – 1973 notar, Biroul notarial de stat Hînceşti
1973 – 1977 notar, Biroul notarial de stat Comrat

1977 – 1985 judecător la Judecătoria Hînceşti
1985 – 1994 preşedinte al Judecătoriei Hînceşti, Hotărîrea Sovietului Suprem al RSSM nr. 99 din 14.06.1990Decret nr. 301 din 01 noiembrie 1994
1994 -în semn de preţuire a meritelor în perfecţionarea legislaţiei şi popularizarea cunoştinţelor juridice, pentru aport considerabil la organizarea activităţii organelor judiciare, se decorează cu medalia „Meritul Civic”, Decret nr. 43 din 08 februarie 1994
1994 – 1996 judecător la Judecătoria Centru, Chişinău, Decret nr. 301 din 01 noiembrie 1994
1996 – 2001 judecător al Curţii de Apel a RM, Decret nr. 274 din 23 septembrie 1996
2001 – 2003 preşedinte al Curţii de Apel a RM, Decret nr. 363-III din 05 decembrie 2001
2002 – gradul superior de calificare a judecătorului, Decret nr. 813-III din 30 iulie 2002
2003 – prezent judecător al Curţii Supreme de Justiţie a RM

Prin Hotărîrea nr. 817/33 din 03 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Parlamentului Republicii Moldova, eliberarea din funcţie a judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, Svetlana NOVAC, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) şi k) şi art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului, începînd cu data de 05 noiembrie 2015.

Activitatea juridică non-judiciară

2013 – membru şi preşedinte al Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii

Sursa: www.magistrat.md