Sergiu Daguța

Data numirii în funcție: 26.11.2002

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1310-IV din 26 septembrie 2007 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 978-III din 26 noiembrie 2002 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău.

Sursa: www.magistrat.md