Oleg Melniciuc

Prin Decretul Președintelui RM nr. 671-VII din 14 iunie 2013 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Rîșcani, municipiul Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 118-VI din 26 aprilie 2011 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2203-IV din 21 aprilie 2009 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.