Nistor Grozavu

 • Nume, prenume: GROZAVU Nistor
 • Anul naşterii: 22 august 1959
 • Sexul: masculin
 • Vechimea de muncă ştiinţifică – 25 ani, vechimea de muncă totală – 31 ani

Date despre studiile superioare:

 • Denumirea instituţiei: Institutul Politehnic Chişinău (actualmente Universitatea Tehnică a Moldovei)
 • Anul absolvirii: 1982
 • Specialitatea (în conformitate cu diploma): inginer-constructor cu specialitatea „1206 – Construcţii urbane” (actualmente – Urbanism şi Amenajarea Teritoriului)
 • Specializare suplimentară: Arhitectura, 1986, Institutul de Arhitectură Moscova

Calificarea ştiinţifică:

 • Specialitatea ştiinţifică de bază: 05.13.12 „Sisteme automatizate de proiectare”
 • Specializări ştiinţifice suplimentare: 18.00.04 „Urbanism, sistematizare raională, arhitectură peisagieră şi sistematizarea localităţilor rurale”
 • Titluri ştiinţifice: (doctor, doctor habilitat, cercetător ştiinţific superior) doctor în tehnică
 • Titlu didactic: conferenţiar universitar
Activitatea de muncă de bază
01.09.1976 01.09.1977 Laborant, Şcoala medie nr.1, Krasnoilsk reg.Cernăuţi, r-nul Storojineţ, or. Krasnoilsk
22.08.1977 04.10.1982 Student, facultatea Urbanism şi Arhitectură, Institutul Politehnic Chişinău or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168
13.10.1982 27.12.1985 Asistent la catedra Construcţii Arhitectonice, Institutul Politehnic Chişinău or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168
28.12.1985 26.12.1988 Aspirant (doctorand) la catedra de Arhitectură, Institutul de Construcţii din Moscova or. Moscova, şos. Iaroslavscaia, 26
25.01.1989 09.09.1989 Asistent la catedra Construcţii Arhitectonice, Institutul Politehnic Chişinău or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168
09.09.1989 19.09.1990 Lector superior la catedra Construcţii Arhitectonice, Institutul Politehnic Chişinău or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168
19.09.1990 12.02.1996 Conferenţiar universitar la catedra Construcţii Arhitectonice, Universitatea Tehnică a Moldovei or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168
12.02.1996 Decan al facultăţii Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,168
21.12.2007 prezent Viceprimar al municipiului Chişinău or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,83