Mihai Poalelungi

Data naşterii: 1962

II. Instruire / Diplome

1983-1988 – Licenţă în drept, Facultatea de drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova;

2006 – Doctor în drept, Facultatea de drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova. Teza: „Conduita legală şi justiţia”;

2015 – Conferențiar universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chişinău, Moldova;

2015 – Doctor habilitat în drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Moldova. Teza: “Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin prisma Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”.

 

III. Activităţi profesionale pertinente

a. Activitatea juridică

1988-1989 – Judecător stagiar la Judecătoria Rîşcani, Chişinău;

1989-1995 – Judecător şi Vice-preşedinte la Judecătoria Buiucani, Chişinău

1995-1996 – Judecător şi Preşedinte la Judecătoria Centru, Chişinău;

1996-2003 – Judecător şi Vice-preşedinte la Curtea de Apel a Republicii Moldova;

2003-2008 – Judecător (şi din 2005) Vice-preşedinte la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, Preşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ;

2004 – prezent arbitru la Curtea internaţională de Conciliere şi Arbitraj de pe lângă OSCE,reprezentant al Republicii Moldova;

1999 – grad de judecător de calificare superioară;

1 mai 2008 – 1 mai 2012 – judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa;

1 mai 2012 – prezent Judecător şi Preşedinte la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova;

1 mai 2012 – prezent Judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa.

 

b. Activitate juridică non-judiciară

1998-2005 membru şi preşedinte al Colegiului de calificare şi atestarea judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii;

2005-2008, 2012 – prezent membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

2000-2008 – membru al Consiliului Consultativ al Judecătorilor europeni din cadrul Consiliului Europei;

2002-2008 – Vice-preşedinte şi preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova;

1989-2008 – lector la Facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova, cursuri practice în materie de drept civil;

1998-2002 – lector în materie de drept civil şi drepturile omului la Centrul de instruire a Ministerului Justiţiei;

1998-2002 – lector în materie de drept civil şi drepturile omului la Centrul de drept pentru avocaţi;

1998-2002 – expert în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);

2001-2003 – membru al juriului Fundaţia „Soros-Moldova”, direcţia „Administrare publică şi drept”;

2001 – prezent membru al colegiului de redacţie a revistei ştiinţifice „Revista de drept privat”;

2013 – prezent    membru al colegiului de redacție al publicației științifico-practice, informativă și de drept „Revista Institutului Național al Justiției”;

2007 – prezent membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova;

2012 – prezent formator la Institutul Naţional al Justiţiei în materie – Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;

2014 – prezent lector la Facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova în materie – Drepturile omului;

2014 – prezent membru al Comisiei de Asigurare a Calităţii, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2015 – prezent Preşedinte al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituţională, Universitatea de Studii Europene din Moldova.