Ion Țurcan

Prin Decretul Președintelui RM nr. 15-VI din 26 ianuarie 2011 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2203-IV din 21 aprilie 2009 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.