Grigore Policinschi

Născut la 25 ianuarie 1966 în satul Doroţcaia, raionul Dubăsari.

Formarea profesională:

1973 – 1983  Şcoala medie din s. Doroţcaia, r. Dubăsari
1980 – 1983  Secretarul organizaţiei de tineret al comsomoliştilor din şcoală
1983 – 1990  Institutul Politehnic „S. Lazo” din or. Chişinău, Facultatea mecanică, Spec. Inginer-mecanic
1988 – 1990  Secretar al organizaţiei de tineret comsomolist al facultăţii de mecanică, Institutul Politehnic „S. Lazo” din or. Chişinău
1984 – 1986  Serviciul Militar în rîndurile Armatei Sovietice. Ofiţer, supus militar
1995 – 1998  Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

Experienţă profesională:

1973 – 1983 – Elev şi absolvent al şcolii medii s. Doroţcaia, Dubăsari
1980 – 1983 – Secretarul organizaţiei de tineret al comsomoliştilor din şcoală
1983 – 1990 – Student şi absolvent al Institutului Politehnic „S. Lazo” din or. Chişinău, Facultatea mecanică,spec. Inginer mecanic
1988 – 1990 – Secretar al organizaţiei de tineret comsomolist al facultăţii de mecanică, Institutul Politehnic„S.Lazo” din or. Chişinău
1984 – 1986 – Serviciul Militar în rândurile Armatei Sovietice. Ofiţer, supus militar
1990 – 1995 – Angajat în colhozul „Kirov” s. Doroţcaia, inginer, preşedinte al Comisiei de revizie
1995 – 1999 – Primar al s. Doroţcaia
1999 – 2003 – Ales repetat primar al s. Doroţcaia
2003 – 2007 – Preşedinte al raionului Dubăsari
2007 – 2011 – Preşedinte al raionului Dubăsari
2007 – 2010 – Preşedinte al delegaţiei Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă Consiliul Europei (CPLRCE)
2009 – 2011 - Preşedintele Asociaţiei preşedinţilor de raion şi consilierilor raionali
2010 – prezent – Membru al delegaţiei Republicii Moldova la CPLRCE
2010 – prezent – Vicepreşedinte al Congresului Autorităţilor locale din Moldova
2011 – prezent – Ales repetat Preşedinte al raionului Dubăsari
2012 – prezent – Vicepreşedintele Grupului Socialiştilor la CPLRCE
2012 – prezent – Membru al Camerei Regiunilor