Gheorghe Avornic

Data naşterii: 04 iulie 1963

Locul naşterii: s. Pirjolteni, r.Călăraşi,R. Moldova

Starea familiară: căsătorit, 2 copii

Studii 1

970-1978 – şcoala medie din s.Pirjolteni – atestat cu menţiune; 1

978-1982 – Colegiul auto şi drumuri din Chişinău – diplomă cu menţiune 1984-1989 – Facultatea de Drept a USM – diplomă cu menţiune.

1991-1995 – doctorand la Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al AŞM. 3

0 aprilie 1996 – teză de doctor in drept in Republica Moldova la tema:“Organizarea şi activitatea avocaturii in Republica Moldova”

2001-2005 – studii postdoctorale 10 decembrie 2005 – teza de doctor habilitat in drept la tema: “Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor prin intermediul instituţiei avocaturii intr-un stat de drept”.

TITLURI ŞI GRADE ŞTIINŢIFICE 1

996-doctor in drept,

1997-conferenţiar universitar,

2005-doctor habilitat in drept,

2007-profesor universitar.

1989 – 1990 – lector asistent la catedra de Teorie a statului şi dreptului a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova ;

1990 – 1992 – lector la catedra de Teorie a statului şi dreptului a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova ;

1993 – 1996 – lector superior la aceeaşi catedră ;

1997 – conferenţiar universitar USM;

2007 – profesor universitar USM;

1992 – 2001 – Rectorul Academiei de Drept din Moldova ;

2001 – pină in prezent – Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova ;

2011 – pină in prezent – Rector interimar al Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene «Constantin Stere» ;

Funcţii şi ocupaţii suplimentare: 1992-2001 – fondator şi conducător al Scolii Superioare de Drept, ulterior Academiei de Drept din Moldova, in prezent Universitatea de Studii Europene din Moldova,

1990 – avocat, din 1993 şeful biroului de avocaţi “Facultatea de Drept a USM”, iar din 2000 – şeful biroului asociat de avocaţi “Avornic şi partenerii”,

1996 – membru Asociaţiei Juriştilor Americani (ABA), 2001 pină in prezent – Preşedintele Uniunii Juriştilor din Moldova,

2002 pină in prezent – vice-preşedinte al Uniunii Internaţionale a Juriştilor,

2005 pină in prezent – membru Bordului de directori a Organizaţiei Europene de Drept Public, 1996 pină in prezent – membru Consiliul Uniunii avocaţilor din Moldova,

1993 pină in prezent – membru Senatului USM, 2009 pină in prezent – membru Asambleei Generale a AŞM,

2001 – 2012 – Decanul Facultăţii de Drept a USM,

2011 – 2013 – Rector interimar a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”.

Limbi vorbite: romănă, rusă – foarte bine, franceză, spaniolă – bine, studiază engleza.