Garri Bivol

Conform Hotărîrii CSM nr. 316/12 din 02 aprilie 2012 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Centru, mun. Chişinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2333-IV din 07 septembre 2009 numit, în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1810-III din 13 mai 2004 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.