Aureliu Cincilei

Aureliu Cincilei s-a născut în anul 1966, la Chișinău. Este absolvent al Universităţii de Stat din Moldova, facultatea de Fizică (1990) şi al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, România, facultatea de Management (1995).

La data numirii în funcție, Aureliu Cincilei are peste 22 ani experiență în sectorul economic și bancar. Înainte de a deveni Viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, a ocupat funcția de președinte al BC ”EuroCreditBank” S.A (2004-2013).

Aureliu Cincilei și-a început activitatea profesională în 1990 în funcție de inginer  și inginer coordonator în cadrul Laboratorului de Fizică Criogenică, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe al RM.

În perioada 1995 -1996 a deţinut funcțiile de șef adjunct de secție, director adjunct interimar-șef de secție, director adjunct de sucursală în Banca de Economii a Moldovei S.A.

În perioada 1996 – 2004 a deținut funcțiile de șef  de secție, auditor coordonator-șef adjunct al Departamentului audit intern, șef de direcție, director al Centrului de afaceri, BC Moldova-Agroindbank S.A.

Pe parcursul activității a fost membru al Comisiei de Cenzori, ”Piele” S.A. (1999-2001), ”Glass container company” S.A. (1995-2004).

Aureliu Cincilei a fost numit viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, membru al Consiliului de administraţie (actual Comitetul executiv) al Băncii Naționale a Moldovei, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 186 din 12 iulie 2013.

Este autor a diferitor articole, publicaţii și a participat la numeroase conferințe economice.