Anatolie Munteanu

Data nașterii: 6 februarie 1974

Starea civilă: căsătorit, 2 copii

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Viceministru al Justiţiei

Numit prin Hotărîrea de Guvern nr. 619 din 20 mai 2016

29.03.2016-20.05.2016

Procuror, Şef-interimar  al  Secţiei  asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană Procuratura Generală

Procuratura Generală

Asigurarea realizării competențelor în domeniul investigațiilor penalele transfrontaliere și cooperarea juridică internațională.

10.02.2016-29.03.2016

Procuror pentru misiuni speciale

Procuratura Generală

Exercitarea, conducerea urmăririi penale. Reprezentarea acuzării de stat.

29.04.2015-01.02.2016

Avocat

06 aprilie 2015 -01.02.2016

Angajat la ONG Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în calitate de expert în Drepturile omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului în instituţiile rezidenţiale şi întocmirea raportului pe ţară.

Septembrie 2007-prezent

Formator la Institutul naţional al Justiţiei

Institutul naţional al Justiţiei

Predarea cursurilor: „Executarea hotărîrilor judecătoreşti în materie penală”; „Investigarea infracţiunilor contra patrimoniului”

Octombrie 2008-aprilie 2015

Avocat parlamentar, Director al Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, Președintele Mevanizmului Național de Prevenire a Torturii