Forumul Internaţional al Jurnaliştilor Români

FIJR a fost înfiinţat la 17 martie 2008. Scopul şi misiunea FIJR vizează desfăşurarea de activităţi în domeniul mass-media de natură să contribuie la dezvoltarea profesională a jurnaliştilor de limbă română care îşi desfăşoară activitatea editorială în afara graniţelor României. Forumul are ca obiective principale: organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, schimburi de experienţă, instituiriea şi acordarea de burse pentru jurnaliştii de limbă română din afara graniţelor ţării; organizarea de evenimente culturale, sportive, sociale pentru promovarea situaţiei jurnaliştilor de limbă română, etc