Comitetul pentru Libertatea Presei

Chişinău, MD - 2004, strada Sfatul Ţării 32/6
Tel + 37322214155
Fax +37369149218
cfpmoldova@gmail.com

Comitetul pentru Libertatea Presei (CLP) este o organizaţie  non-guvernamentala, non-profit, apolitică din Republica Moldova. A fost fondată de un grup de jurnalişti în 1994. CLP acţionează pentru consolidarea libertăţii presei, promovarea standardelor jurnalistice, consolidarea eticii şi responsabilităţii profesionale, asigurarea accesului la informaţie. CLP efectuează, de asemenea, prin intermediul grupului său de expertiză, Imedia, monitorizarea mediului informaţional local.