Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova

Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, etajul 9, of. 907 MD 2012
Tel
Fax
ctjmoldova@gmail.com,
www.ctj.md

CTJM a fost fondat la 25 septembrie 2002 de către un grup de 11 tineri jurnaliști, care activau în cadrul ziarelor școlare din diferite zone geografice ale Republicii Moldova. Misiunea CTJM este de a dezvolta mass-media tinerilor din Republica Moldova. În acest sens, CTJM susține rețeaua presei tinerilor, organizează cursuri de instruire, oferă consultanță  și facilitează schimbul de informații și experiență dintre tinerii jurnaliști.