Asociația Ziariștilor Economiști

Chişinău, str. Str. 31 August 1989, of 1
Tel +373 22211868
Fax +373 22211869
aze@aze.md
www.aze.md

AZE este o organizație reprezentativă a jurnaliștilor economici, înfiinţată în 1997.

Scopul AZE este de a ridica nivelul profesional al jurnaliștilor care scriu pe teme economice și de a furniza informații corecte și obiective cu privire la reformele implementate în Republica Moldova și suportul oferit de organismele financiare și economice internaționale în promovarea unei economii de piață în Republica Moldova.