Experți

Următoarea listă de experți reprezintă persoane profesioniste în diferite domenii de activitate care își pot exprima optiniile referitor la subiecte variate din: economie, politică, jurnalistică, drepturile omului, legislație. Vă recomandăm ca în cazul necesității de opinii corecte asupra subiectelor materialelor care le reflectați în activitatea de jurnalism să îi contactați pe experți pentru a avea materiale corecte. În caz cunoașterii altor experți relevanți care considerați că trebuie să fie prezenți în această listă vă rugăm să ne expediazi informații prin intermediul formularului de contact, administrația proiectului va analiza informația și va adăuga noi experți la recomandarea Dumneavoastră.

Adrian Babin

Adrian Babin

Economist asociat Centrul Analitic Independent Expert-Grup


+37322929994

Domeniu de expertiză

 • Cercetare și suport analitic în domeniile: analize de impact a politicilor economice, stabilitatea sistemului financiar-bancar, analize de eficiență și modelare econometrică.

Formare

Doctorand la Institutul de Studii Economice, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă.

MS în Economie și Finanțe, Universitatea Charles, Praga, RepublicaCehă (2011)

Licențiat în economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2008)

Adrian Ermurachi

Adrian Ermurachi

Coordonator de proiecte Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

adrian.ermurachi@ipre.md
+373 69344557

Domeniu de expertiză

Drept

PoliticiPublice

AsistențăExternă

Formare

Doctorand, Drept Internațional Public, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Masterat, Drept Internațional și Relații Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Licența, Drept, Universitatea Româno-Americană, București, România

Adrian Lupuşor

Adrian Lupuşor

Director executiv Centrul Analitic Independent Expert-Grup

adrian@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Macroeconomie

Dezvoltare economică

Comerț extern

Sector financiar

Sistemul de pensii

Demografie

Formare

Doctorand la Institutul de Studii Economice, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă

2012 MS în Economie și Finanțe, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă

2010 MA în Administrarea Financiar-Bancară, Academia de Studii Economice din Moldova

2008 Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova

Alexandra Mincu

Alexandra Mincu

Membru al Consiliului de Administrare Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

alexandra.mincu@gmail.com
+37322227820

Domeniu de expertiză

Dezvoltarea sectorului privat

Formare

Magistru în studii europene avansate (Colegiul Europei, 2005).

Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București(2004)

Alexandru Fală

Alexandru Fală

Director Program „Sectorul monetar și modelare economică” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

alexandru@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul monetar și modelare economică”

Cercetare economică în domeniile: politici monetare, indicatori macroeconomici, politici comerciale, strategii de dezvoltare regională, piețe și politici financiare, sistemul bancar, inflație, sisteme de pensii, demografie, modelare econometrică

Acordarea suportului metodologic în elaborarea instrumentelor cantitative pentru cercetare

Formare

— Doctorand în economie, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică (2006 - prezent)

2008 MA, Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova

2006 Licențiat în economie, Academia de Studii Economice din Moldova

Ana Popa

Ana Popa

Director Program „Analize și prognoze macroeconomice” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

ana@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Analize și prognoze macroeconomice”

Cercetare economică în domeniile: macroeconomie, piața muncii, cercetare, dezvoltare și inovare, descentralizare, managementul financiar în domeniile educație și sănătate, creștere economica și politici antisărăcie, economia integrării europene

Formare

2007 MA în Economie, Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria

2005 Licențiată în Economie și Finanțe, Academia de Studii Economice din Moldova

Anatol Moldovan

Anatol Moldovan

Expert administrație publică IDIS ”Viitorul”

anatol.moldovan@viitorul.org

Domeniu de expertiză

Administrație publică

Formare

Aneta Gonța

Aneta Gonța

Expert media Asociația Presei Electronice APEL

agonta06@gmail.com
+373 693 50 167

Domeniu de expertiză

Mass-media
Comunicare

 

Formare

Doctor în științe politice, Universitatea de Stat din Moldova, 2009

Angela Secrieru

Angela Secrieru

Expert financiar IDIS ”Viitorul”, Departamentul Economie de Piață

angela.secrieru@viitorul.org
+ 373 22 227130

Domeniu de expertiză

domeniul financiar;

descentralizare financiară;

achiziții publice;

taxe și impozite;

buget;

investiții

Formare

Dr. hab. în Ştiinţe Economice, Profesor universitar

Carolina Ungureanu

Carolina Ungureanu

Grant manager IDIS ”Viitorul”, Departamentul Societate Competitivă

carolina.ungureanu@viitorul.org
+373 22 22 18 44

Domeniu de expertiză

instruire în scrierea proiectelor;

finanțarea granturilor

Formare

Magistru în Relaţii Internaţionale, Grant Manager

Constanţa Popescu

Constanţa Popescu

Director Program "Economie politică și advocacy" Centrul Analitic Independent Expert-Grup

constanta@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Economie politică și advocacy

Coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy

Studiul comparativ al instituțiilor democratice și al alegerilor de politici publice, în special în țările din Uniunea Europeană și Parteneriatul Estic

Identificarea soluțiilor de politici publice care iau în considerație constrângerile sociale, politice și bugetare din Republica Moldova, campanii de advocacy și mass-media

Formare

2003 MA în Economie Politică, UCL, University of London

2003 Studii post-universitare în Democrație și Politici Publice London School of Economics

2001 Licențiată în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice

2011 Ex-consilier economic al Prim-ministrului (2011-2012)

Corina Gaibu

Corina Gaibu

Economist IDIS ”Viitorul”, Departamentul Economie de Piață

corina.gaibu@viitorul.org
+373 22 227130

Domeniu de expertiză

sistem monetar;

asociații locative;

securitate energetică;

statistică;

piața muncii;

remitențe

Formare

Cornelia Călin

Cornelia Călin

Analistă în domeniul finanțelor partidelor politice și ale concurenților electorali Asociația Promo-LEX

kalin.cornelia@gmail.com
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

 • Finanțarea Partidelor Politice;
 • Finanţarea Campaniilor Electorale;
 • Egalitatea gen în domeniul electoral.

Formare

Corneliu Ciurea

Corneliu Ciurea

analist politic IDIS ”Viitorul”,Departamentul Societate Competitivă

cornel.ciurea@viitorul.org

Domeniu de expertiză

politică internă și externă;

partide politice;

conflicte;

relații internaționale;

regiunea transnistreană;

sistemul educațional

Formare

masterand în științe politice, politolog

Denis Cenușa

Denis Cenușa

Expert asociat Centrul Analitic Independent Expert-Grup

denis@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

 • Migrația;
 • Economia Integrării Europene;
 • Economia Politică a Reformelor;
 • Relațiile Economice Internaționale;
 • Securitatea Energetică.

Formare

MA în Studii Europene Interdisciplinare, Colegiul Europei (Natolin), Varșovia, Polonia (2012).

MA în Științe Politice, Universitatea de Stat din Moldova (2007).

Licențiat în Științe Politice, Universitatea de Stat din Moldova (2004).

Diana Enachi

Diana Enachi

Expert economic IDIS Viitorul

diana.enachi@viitorul.org
+37322 221844

Domeniu de expertiză

- Finanțe publice;

- Analiză financiară;

- Managementul afacerilor;

- Analiza și planificarea afacerilor;

- Economie mondială;

- Finanțe internaționale.

Formare

Magistru în Business și Administrare, Universitatea de Stat din Moldova (2014)

Licențiată în Finanțe, Universitatea de Stat din Moldova (2012)

Dorin Rotaru

Dorin Rotaru

Expert Asociat Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

dorin.rotaru@ipre.md
+373 22 788 989

Domeniu de expertiză

 • Politici de sănătate
 • Politicisociale

Formare

 • Medic chirurg, medicina socială și management în sănătate
 • Master in Management
Dumitru Budianschi

Dumitru Budianschi

Director Program „Sectorul public: economie, finanțe, management” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

dumitru@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul public: economie, finanțe, management”

Cercetare economică în domeniile: finanțe publice, managementul public, utilități publice, parteneriatului public-privat

Formare

— Doctorand în Economie și Management, Academia de Studii Economice din Moldova

1985 Licențiat în Matematica Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova

Dumitru Pîntea

Dumitru Pîntea

Economist afiliat Programului „Politici comerciale și Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

dumitrupintea@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

 • Comerț Internațional
 • Sector financiar
 • Diplomație economică

Formare

Studii post-universitare în politici economice aplicate, Joint Vienna Institute, Viena, Austria (2005)

Master în Relații Economice Internaionale, ASEM (2015)

Licență în Științe Economice, ASEM (2013)

Eduard Țugui

Eduard Țugui

analist politic IDIS ”Viitorul”, Departamentul Societate Competitivă

eduard.tugui@viitorul.org
+ 373 22 221844

Domeniu de expertiză

securitate;

relații internaționale;

politici europene;

integrare europeană,

conflict transnistrean

Formare

doctor în politologie

Eugen Ghilețchi

Eugen Ghilețchi

Expert Asociat Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

eugen.ghiletchi@ipre.md
+373 78099900

Domeniu de expertiză

 • Politici Economice
 • Finanțe și Economie
 • Domeniul Financiar-Bancar
 • Legislația Bugetară

Formare

Licența în Business și Administrare, Belmont University, SUA

Eugeniu Osipov

Eugeniu Osipov

Analist Juridic Asociația Promo-LEX

osipov.eugeniu@gmail.com
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

 • Legislație electorală;
 • Monitorizarea campaniilor electorale naționale;
 • Monitorizarea activității organelor electorale;
 • Expertiză juridică.

Formare

Eugeniu Rîbca

Eugeniu Rîbca

Președinte Centrul pentru Inițiative Europene „EuroPass”

director@mold-street.com
+37322997737

Domeniu de expertiză

Legislația mass-media
Tehnica legislativă

Formare

2000 - masterat, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept
1995 - studii de licență, Universitatea “Al. I. Cuza”, Facultatea de Drept.

Igor Bucătaru

Igor Bucătaru

Analist în cadrul Programului Monitorizare Procese Democratice Asociația Promo-LEX

igorbucataru@gmail.com
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

 • Monitorizarea campaniilor electorale naționale;
 • Monitorizarea activității organelor electorale;
 • Legislație electorală;
 • Formare în domeniul electoral

Formare

Igor Munteanu

Igor Munteanu

Director Executiv IDIS Viitorul

munteanu.ig@gmail.com
+ 373 22 210932

Domeniu de expertiză

Drept administrativ

Politii publice

Științe politice

Formare

1982 – 1989 Facultatea de Jurnalistică, Universitatea de Stat din Moldova

1990 – 1992 MA în Ştiinţe Politice şi Analiză Instituţională SNSPA, România

2000 – 2003 Dr în Drept, Universitatea Liberă Internaţională – ULIM

Ilie Chirtoacă

Ilie Chirtoacă

Consilier Juridic Centrul de Resurse Juridice din Moldova

ilie.chirtoaca@gmail.com
+37322843601, ext. 104

Domeniu de expertiză

Justiție / sistemul judiciar

Cadrul legal și durabilitatea financiară a organizațiilor necomerciale

Formare

Masterat în Proceduri Judiciare Civile, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

Licențiat în drept, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

Ion Bunduchi

Ion Bunduchi

Expert media Asociația Presei Electronice APEL

bunduchi@gmail.com
+37322204766

Domeniu de expertiză

Jurnalism

Legislație mass-media

Deontologie  mass-media

Pluralism mediatic

Formare profesională

Media literacy

Formare

Facultatea jurnalism, Universitatea de Stat din Moldova (1979)

Facultatea jurnalism, Școala Superioară Politică din Kiev, Ucraina (1990)

Cursuri de jurnalism, Școala Superioară de Jurnalism din Lille, Franța (1994)

Ion Gumene

Ion Gumene

Director de program „Politici publice și reforma administrației publice” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

ion@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

 • Ciclul politicilor publice
 • Planificare strategică
 • Reforma administrației publice
 • Reforma serviciilor publice
 • Procesul de luare a deciziilor
 • Analiza funcțională și dezvoltare instituțională
 • Programarea asistenței oficiale de dezvoltare Monitorizare și evaluare
 • Finanțe publice Politici sociale: educație, sănătate, protecția socială
 • Instruire în domeniile menționate

Formare

Studii post-universitare în politici economice aplicate, Joint Vienna Institute, Viena, Austria (2005)

MA în administrarea financiar-bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2004)

Licențiat în relații economice internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2003)

Ion Guzun

Ion Guzun

Consilier juridic Centrul de Resurse Juridice din Moldov

ion.guzun@crjm.org
+37322843601, ext. 105

Domeniu de expertiză

Justiție,sistemul judiciar și organe de autoadministrare judecătorească,

Drepturile omului (prevenirea și combaterea torturii, instituții independente de apărare și promovare a drepturilor omului).

Formare

Licențiat și Masterat în drept, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

Ion Manole

Ion Manole

Director Executiv Asociația Promo-LEX

info@promolex.md
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

Promovarea accesului la justiție și remedii efective pentru locuitorii din regiunea transnistreană

Promovarea și protejarea libertății și siguranței persoanei

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului

Formare

Ion Muntean

Ion Muntean

Expert asociat în energetică IDIS Viitorul

muntean@gmail.com

Domeniu de expertiză

- Evaluarea politicilor publice în domeniul energetic;

- Elaborarea studiilor și analizelor în domeniul energetic;

- Elaborarea proiectelor investiționale în domeniul eficienței energetice;

- Implementarea sistemelor de management energetic;

- Expertizarea actelor legislative și normative;

- Activitatea didactică la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, UTM;

- Elaborarea ghidurilor, modulelor de instruire, publicații științifice și organizarea seminarelor de instruirea în domeniul managementului energetic, eficienței energetice și energiei regenerabile

Formare

Doctor în economie și management, ramura energetică ( Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2015)

Magistru în inginerie și managementul calității (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2010)

Inginer metrolog (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2008)

Ion Schidu

Ion Schidu

Coordonator de Program Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova

ion.schidu@idom.md
+37322 838 407; +37369 096 689

Domeniu de expertiză

Monitorizarea implementării drepturilor omului;
Promovarea drepturilor omului în politicile de dezvoltare;
Mobilizare comunitară pentru abilitare;
Dezvoltare organizațională și management bazat pe rezultate

Formare

Program avansat în Drept, Politici Publice și Economie, Riga Graduate School of Law, Latonia, Riga
Licențiat în Drept, Facultatea de Economie generală și Drept, Academia de Studii Economice din Moldova

Ion Tornea

Ion Tornea

Economist IDIS ”Viitorul”, Departamentul Economie de Piață

ion.tornea@viitorul.org
+ 373 22 227130

Domeniu de expertiză

întreprinderile mici și mijlocii;

sistemul bancar;

administrare fiscală;industrie;

zonele economice libere

Formare

Economist, masterand în administrarea afacerilor

Iulian Groza

Iulian Groza

Director Executiv Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

iulian.groza@ipre.md
+ 373 79 551177

Domeniu de expertiză

Integrare europeană

Afaceri Euroepene

Relații internaționale

Buna Guvernare

Stat de Drept

Energie

Formare

2004 - Licențiat în Drept, Depatamentul Drept internațional, Facultatea de Drept, USM

2005 - Studii Europene Post-Universitare, European Research Institute, Birmingham Univeristy

2005 - Studii de Securitate, Centrul de Studii NATO, SNSPA București

2006 - 2016 - Doctorand în Drept, Departamentul Drept Penal, Facultatea de Drept, USM

Iulian Rusu

Iulian Rusu

Moderator Justiție și Anti-Corupție Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

iulian.rusu@ipre.md
+373 794 36 927

Domeniu de expertiză

Reforma Justiției

Concurență

Supremația Legii Anticorupției

Servicii Financiar Bancare

Autonomia Locală

Formare

2012 - Magistru în dreptul Uniunii Europene (MJur), Universitatea Oxford din Marea Britanie

2002 - Licența în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Iurie Morcotîlo

Iurie Morcotîlo

Cercetător Economic Centrul Analitic Independent Expert-Grup

iuriemorcotylo@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

 • Cercetare și suport analitic în domeniile:
 • economie politică
 • economia dezvoltării
 • creștere economică
 • economia țărilor de tranziție
 • economia industrială
 • economia forței de muncă

Formare

Universitatea Națională de Cercetare - Școala de Economie, Moscova, Rusia (2013)

Licențiat în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2007)

Iurie Pîntea

Iurie Pîntea

Director de program Institutul de Politici Publice

iurie_pintea@ipp.md
+373.22.276.785, +373.69.566.966

Domeniu de expertiză

Politici de Securitate Naţională

Politici de Securitate Internaţională

Guvernarea Sectorului de Securitate

Administrarea Publică

Planificarea strategică

Dezvoltarea Instituţională

Monitorizare şi Evaluare

Managementul Schimbărilor

Formare

Kennedy School of Government, Harvard University, USA (09/2003 - 06/2004)
Academia de Administrare Publică, Chisinau, Moldova. 2000-2002
George C. Marshall European Centre for Security Studies. Germany. 2004
College Interarmees de Defence. Paris, France 1994-1995
Şcoala Militară Superioară de Arme Întrunite.

Kiev, Ukraine 1980 – 1984

Leonid Litra

Leonid Litra

Expert asociat IDIS Viitorul

leonid.litra@viitorul.org
+ 373 22 221844

Domeniu de expertiză

Politolog

Formare

MA în studii europene şi internaţionale

2005  (martie-noiembrie) – absolvent al Institutului European de Studii Politice din Moldova, (Chişinău-Strasbourg).*

2004 (octombrie) – 2005 (septembrie), absolvent al „Şcolii de Liderism Politic” organizată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT).

Libomir Chiriac

Libomir Chiriac

Director executiv IDIS Viitorul

liubomir.chiriac@viitorul.org
+373 22 21 09 32

Domeniu de expertiză

Administrație publică locală;

Descentralizare

Instruire APL în scrierea proiectelor

Strategii de dezvoltare locală

Formare

Doctor hab. în științe fizico-matematice

Lilia Potîng

Lilia Potîng

Juristă Asociația Promo-LEX

lilia.promolex@gmail.com
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen

Combaterea discriminării și promovarea egalității

Formare

Mariana Kalughin

Mariana Kalughin

Vicepreședinte, expert legal Asociaţia obştească „Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei”

mkalughin@gmail.com
+ 373 22 238384

Domeniu de expertiză

Creaţie legislativă

Integritate şi anticorupţie

Justiţie şi organe de drept

Formare

2015 – Academia Militară „Alexandru cel Bun”, curs post-universitar în Securitate si apărare naţională

2006 - Universitatea „Perspectiva – INT”, departamentul Drept, specializarea Drept internaţional, magistru în drept

2001 - Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, departamentul Drept, specializarea Drept internaţional, licenţiat în drept

1998 - Universitatea A.I.Cuza, Iaşi, România, stagiul de doctorat în istorie

1992 - Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, or. Chişinău, facultatea Istorie şi etnopedagogie, specializarea Istorie şi drept, profesor şcolar istorie şi drept

Mariana Platon

Mariana Platon

Coordonator proiecte Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

maraiana.platon@ipre.md
+373 682 66 942

Domeniu de expertiză

Tineret și Educație

Formare

Școala de StudiiAvansate în Jurnalism (SSAJ)

Institutul Internațional de Management “IMI-NOVA”

Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău (CFBC)

Nadejda Hriptievschi

Nadejda Hriptievschi

Directoare de programe Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

nadejda.hriptievschi@crjm.org
+37322843601, ext. 102

Domeniu de expertiză

Justiție / sistemul judiciar

Asistența juridică garantată de stat

Nediscriminarea

Formare

 • Masterat în domeniul dreptului constituțional comparat cu specializare adițională în drepturile omului, Universitatea Centrală Europeană din Budapesta
 • Licențiată în drept, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Natan Garștea

Natan Garștea

Director program „Sectorul financiar-bancar” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

natan@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

 • Sistemul financiar-bancar
 • Piața de capital
 • Climatul investițional

Formare

Licențiat în economie, Academia de studii economice București

 

Nicolai Afanas

Nicolai Afanas

Analist Electoral Asociația Promo-LEX

nicolaiafanas@gmail.com
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

Monitorizarea campaniilor electorale naționale;

Monitorizarea activității organelor electorale;

Formare în domeniul electoral

Formare

Olesea Stamate

Olesea Stamate

Președinte Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

olesea.stamate@ager.md
+37322227820

Domeniu de expertiză

Justiţie şi afaceri interne

Reforma administraţiei publice centrale

Formare

Magistru in studii europene avansate (Colegiul Europei)

Absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, avocat licenţiat.

Olga Manole

Olga Manole

Coordonator de Program Asociația Promo-LEX

olga_manole@promolex.md
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

 • Combaterea discriminării și promovarea egalității;
 • Educație civică și electorală;
 • Management ONG;
 • Management financiar ONG;
 • Fundraising.

Formare

Pavel Grecu

Pavel Grecu

Consilier juridic Centrul de Resurse Juridice din Moldova

pavel.grecu@crjm.org
+37322843601, ext. 106

Domeniu de expertiză

 • Convenția Europeană pentru Drepturile Omului
 • Răspunderea disciplinară a judecătorilor
 • Nediscriminarea

Formare

 • 2013 Master în drept, Specializarea proceduri judiciare civile. Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova
 • 2011 Licențiat în drept, Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Pavel Postica

Pavel Postica

Directorul Programului Monitorizare Procese Democratice Asociația Promo-LEX

postica_pavel@yahoo.com
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

Monitorizarea campaniilor electorale naționale

Monitorizarea campaniilor electorale în alte țări

Legislație electorală

Finanțarea campaniilor electorale

Finanțarea concurenților electorali

Formare

Petru Culeac

Petru Culeac

Membru al Consiliului de Administrare Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

pculeac@soros.md
+37322227820

Domeniu de expertiză

Democratizare

Bună guvernare

Alegeri

Formare

Magistru in Studii Internaționale și Studii Europene (Institutul European de Studii Internaționale, Franța; University of Wyoming, SUA).

Absolvent al Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din Moldova.

Ruslan Codreanu

Ruslan Codreanu

moderator reformarea sistemului public Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

ruslan.codreanu@ipre.md
+373 794 27 370

Domeniu de expertiză

 

Administrația Publică

Planificare Strategică

HR Policies

Proces decizional participativ

 

 

Formare

Rustam Romaniuc

Rustam Romaniuc

Economist asociat Centrul Analitic Independent Expert-Grup


+37322929994

Domeniu de expertiză

 • Cercetare și suport analitic în domeniile: economia proceselor legale și politice, politici și finanțe publice.

Formare

MA în drept și economie, Universitatea Erasmus Rotterdam.

MA în economie aplicată, Universitatea din Reims, Franța.

Licențiat în economie, Universitatea din Reims, Franța.

Serghei Merjan

Serghei Merjan

Membru al Consiliului de Administrare Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

serghei.merjan@gmail.com
+37322227820

Domeniu de expertiză

Achiziții publice

Corupție în achiziții publice

Audit public

Management public

Formare

Studii de master în contabilitate, audit și expertiza financiară.

Licențiat în administrare publică, finațe și contabilitate (ASEM).

Certificat în finanțe publice și contabilitate, proces bugetar, achiziții, managementul contractelor, monitorizarea și evaluarea proiectelor.

Sergiu Gaibu

Sergiu Gaibu

Expert economic IDIS Viitorul

sergiu.gaibu@viitorul.org

Domeniu de expertiză

- Analiza financiară;

- Banking;

- Studii de fezabilitate;

- Optimizarea proceselor organizaționale;

- Elaborarea de politici Economice;

- Managementul proiectelor;

- Analiza și planficarea afacerilor;

- Managementul Riscurilor;

- Servicii publice;

- Dezvoltare regională;

- Efectuarea Training-urilor;

- Expertizarea actelor legislative și normative

Formare

Specialist în Relații Economice Internaționale

Sergiu Lipcean

Sergiu Lipcean

Expert politic IDIS ”Viitorul”, Departamentul Societate Competitivă

lipceans@mail.ru
+373 22 213632

Domeniu de expertiză

politici publice;

partide politice;

sistemul educațional;

relații internaționale

Formare

Magistru în istorie

Simion Ciochina

Simion Ciochina

Expert Relații cu Publicul și Comunicare Institutul pentru Politici ș iReforme Europene (IPRE)

simion.ciochina@ipre.md
373 691 19 694

Domeniu de expertiză

Media

PR

Formare

2014 – Fellowship Deutsche Welle, Berlin

2005 –Masterat în Jurnalism, Facultatea de Jurnalism, Universitatea de Stat din Moldova

2003 – Licențiat în Jurnalism,Facultatea de Jurnalism, Universitatea de Stat din Moldova

Sorina Macrinici

Sorina Macrinici

Consilier juridic superior Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

sorina.macrinici@crjm.org
+37322843601

Domeniu de expertiză

Justiție

Nediscriminare

Societatea civilă

Transparența decizională

Formare

Masterat în domeniul dreptului international al drepturilor omului, Universitatea Notre Dame, Indiana, SUA

Licența în drept, Facultatea de Drept, ULIM

Tatiana Lariușin

Tatiana Lariușin

Expert economic IDIS ”Viitorul”, Departamentul Economie de Piață

tatyana.laryushin@viitorul.org
+373 22 22 18 44

Domeniu de expertiză

politici economice;

dezvoltarea sectorului privat;

dialogul public-privat;

piața muncii;

remitențe;

mediul de afaceri

Formare

Dr. Economie, Economist Superior

Tatiana Savva

Tatiana Savva

Cercetător economic, Programul „Sectorul public: economie, finanțe, management” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

tatiana@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Cercetarea și suport analitic în domeniile: politici publice, date și bugete deschise, politici de dezvoltare ale sectorului agricol, management public.

Formare

2014 Magistru în Administrație Publică, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova

2011 Magistru în Managementul în Viniviticultură, Universitatea Tehnică din Moldova

2009 Licențiată în Inginerie și Tehnologii Alimentare

Vadim Vieru

Vadim Vieru

Avocat Asociația Promo-LEX

vadim.wieru@gmail.com
+ 373 22 450024

Domeniu de expertiză

Combaterea torturii, tratamentelor inumane sau degradante;

Combaterea discriminării și promovarea egalității.

Formare

Valentin Lozovanu

Valentin Lozovanu

Expert IDIS Viitorul

valentin.lozovanu@viitorul.org
+ 373 22 221844

Domeniu de expertiză

- Relații (politice/economice) internaționale și securitate;

- Economie politică;

- Monitorizarea și evaluarea politicilor publice.

Formare

Magistru în Economie politică globală, Universitatea din Kassel, Germania (2014)

Școala Diplomatică Estonă, studii postuniversitare (2008)

Licențiat în Relații internaționale la USM (2004)

Valeriu Chiveri

Valeriu Chiveri

Expert Asociat Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

valeriu.chiveri@ipre.md
+373 22 788 989

Domeniu de expertiză

 • Politică Externă
 • Regiunea Transnistreană
 • Integrarea Minorităților
 • Legislația Bugetară

Formare

1996 – Centrul George Marshall pentru Studii de Securitate (Securitate Europeană), Germania

1995 -Școala Națională de Studii Politice și Administrative (specialitatea Relați iInternaționale), București, România

1990 – Universitatea Tehnică a Moldovei (specialitatea Inginerie Civilă)

Valeriu Prohnițchi

Valeriu Prohnițchi

Director de program „Cercetare și metodologie” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

valeriu@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

 • Modelare econometrica
 • Prognoze macroeconomice
 • Mediu de afaceri
 • Agricultura
 • Economia dezvoltării
 • Migrație

Formare

MA in Modelarea Matematica a Proceselor Economice (USM, 2010)

LIcentiat in Economie si Finante (ASEM, 2000)

Veaceslav Berbeca

Veaceslav Berbeca

Expert politic IDIS ”Viitorul”, Departamentul Societate Competitivă

veaceslav.berbeca@viitorul.org
+373 22 213632

Domeniu de expertiză

securitate;

managementul conflictelor;

studii europene;

UTA Găgăuzia

Formare

Masterand în relații internaționale

Veaceslav Ioniță

Veaceslav Ioniță

Expert economic ASEM

veaceslav.ionita@gmail.com
+373 69134567

Domeniu de expertiză

Finanţele publice locale;

Politici de reglementare a economiei naţionale;

Previziuni Macro-economice;

Dezvoltarea municipală şi locală;

Dezvoltarea economică;

Activităţi de cercetare cu implicarea studenţilor şi a mediului academic

Formare

1998-2000  Academia de Studii Economice Chişinău, doctorat. Tema de cercetare: "Modelul deciziilor financiare în managementul administraţiei publice locale"

1992-1997  Academia de Studii Economice Chişinău,

Victor Burunsus

Victor Burunsus

Expert asociat Centrul Analitic Independent Expert-Grup

victor.burunsus@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Consultanță Politici și Strategii de Dezvoltare cu accent pe Dezvoltarea Sectorului Privat și Financiar

Dezvoltare Industrială și TIC

Politici menite să amelioreze mediul de afaceri și climatul investițional

Integrarea în politicile de dezvoltare a strategiilor de dezvoltare durabilă

Formare

2008 Executive MBA, IEDC Bled School of Management, Slovenia

1997 Licențiat în Relații Economice internaționale, ASE, București

1997 Licențiat în Finanțe, ASE, București

Victor Lutenco

Victor Lutenco

Moderator politici sociale si de sănătate Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

victor.lutenco@ipre.md
+373 691 23 440

Domeniu de expertiză

Migrație

Diasporă

ProtecțieSocială

Politici de Gen

Formare

2006 –Masterat în Șttințe Politice, cadrul Universității de Stat din Moldova

2004 – Licențiat în Șttințe Politice, cadrul Universității de Stat din Moldova

Victor Parlicov

Victor Parlicov

Expert în energetică IDIS Viitorul

victor.parlicov@viitorul.org
+373 22 22 18 44

Domeniu de expertiză

- Politici în sectorul energetic;

- Politici economice;

- Mediul de afaceri;

- Evaluarea strategiilor, proiectelor, sectoarelor economice;

- Managementul în afaceri

- Evaluarea politicilor publice;

- Expertizarea actelor legislative și normative;

- Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare a informației;

Formare

Licențiat în relații economice internaționale (Academia de Studii Economice din Moldova), Chișinău, 2000

Victoria Vasilescu

Victoria Vasilescu

Director Program „Dezvoltare socială, locală și regională” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

victoria@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Dezvoltare socială, locală și regională”

Cercetare economică în domeniile: dezvoltarea economică locală și regională, dezvoltarea umană, politici comerciale, implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi agenda post-ODM, politici economice de integrare europeană, evaluarea eficienței utilizării patrimoniului public

Formare

2008 MBA Business International, FHTW-Berlin, Germania

1999 Licenţiată în Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice din Moldova

Victoria Vlad

Victoria Vlad

Cercetător economic, Programul „Sectorul public: economie, finanțe, management” Centrul Analitic Independent Expert-Grup

victoriavlad@expert-grup.org
+37322929994

Domeniu de expertiză

Cercetare și suport analitic în domeniile: politici publice, finanțe și mediu antreprenorial, date și bugete deschise, dezvoltarea sectorului privat și financiar

Formare

2011 Pre-master în Politici Publice, Universitatea Georgetown, Washington DC, SUA

2011 Licențiată în Economie, Academia de Studii Economice a Moldovei

Viorel Chivriga

Viorel Chivriga

Coordonatorul Departamentului Economie de Piață Funcțională IDIS Viitorul

viorel.chivriga@viitorul.org
+373 22 22 18 44

Domeniu de expertiză

- Administrare afaceri;

- Politică economică;

- Administrație publică;

- Servicii publice;

- Dezvoltare regională;

- Investiții, internaționale și comerțul intern;

- Agricultură și dezvoltare rurală;

- Securitatea energetică și alimentară;

- Evaluarea politicilor publice;

Formare

Doctorat Universitatea Agrară din Moldova (1991)

Magistru în management. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (1994)

Licențiat în agricultură, Universitatea Agrară din Moldova (1987)

Viorica Antonov

Viorica Antonov

Expert în politici sociale şi dezvoltare IDIS ”Viitorul”, Departamentul Societate Competitivă

viorica.antonov@viitorul.org
+ 373 22 221844

Domeniu de expertiză

politici sociale și dezvoltare;

sistemul de pensii;

migrația muncii;

piața muncii;

sistemul educațional

Formare

Expert în politici sociale şi dezvoltare, Doctor în politologie

Vlad Catlabuga

Vlad Catlabuga

expert administrație publică IDIS ”Viitorul”

vlad.catlabuga@viitorul.org

Domeniu de expertiză

Administrație publică

Formare

Vladislav Gribincea

Vladislav Gribincea

Preşedinte Centrul de Resurse Juridice din Moldova

vladislav.gribincea@crjm.org
+37322843601, ext. 109

Domeniu de expertiză

Independenţa şi eficienţa instanţelor judecătoreşti şi a procuraturii

Combaterea corupţiei şi sistemul de integritate

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului

Libertatea de exprimare

Funcţionarea societăţii civile

Formare

 • 2003 MA în drept internaţional, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
 • 2002 Licenţiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Zinaida Adam

Zinaida Adam

Membru al Consiliului de Administrare Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

zina.adam@gmail.com
+37322227820

Domeniu de expertiză

Politici publice

Dezvoltare

Descentralizare

Guvernare locală

Politici educaționale

Formare

A absolvit programul de master în politici publice la Universitatea Central Europeană.