Directiva cu privire la serviciile mass-media audiovizuale

Directiva cu privire la serviciile mass-media audiovizuale (SMA)

Obiectivul acestei directive este de a furniza un cadru pentru serviciile mass-media audiovizuale transfrontaliere, în vederea consolidării pieței interne de producție și distribuție de programe și pentru garantarea unor condiții de concurență loială.

SINTEZĂ

Această directivă stabilește dispozițiile actelor cu putere de lege sau ale actelor administrative cu privire la furnizarea și distribuția de servicii mass-media audiovizuale.

Cine sunt furnizorii de servicii mass-media* vizați?

Această directivă se aplică furnizorilor de servicii mass-media atunci când:

sediul principal al furnizorului se află într-o țară a UE, iar deciziile editoriale referitoare la serviciile mass-media audiovizuale se iau în aceeași țară a Uniunii Europene (UE);

sediul principal se află într-o țară a UE, iar serviciile mass-media audiovizuale sunt prestate într-o altă țară a UE;

sediul principal al furnizorului de servicii se află într-o țară a UE, iar deciziile referitoare la serviciile mass-media audiovizuale se iau într-o țară terță;

furnizorul de servicii folosește o stație de emisie de la sol spre un satelit, situată într-o țară a UE;

furnizorul de servicii utilizează o capacitate de satelit aparținând unei țări a UE.

În ce măsură se aplică libertatea de retransmisie?

Țările UE nu trebuie să împiedice retransmisia serviciilor mass-media audiovizuale care provin din alte țări ale UE, atât timp cât emisiunile difuzate nu au caracter violent sau pornografic care poate afecta sensibilitatea minorilor.

De asemenea, acestea pot limita retransmisia în cazul în care consideră că ordinea, sănătatea și siguranța publică sau protecția consumatorilor sunt periclitate.

Care sunt obligațiile serviciilor mass-media?

Furnizorii de servicii mass-media trebuie să pună la dispoziția consumatorilor informațiile următoare:

denumirea lor;

adresa lor geografică;

coordonatele lor;

organismele de reglementare sau de supraveghere competente.

Protecția minorilor

Pentru a proteja minorii de efectele negative ale programelor care cuprind pornografie sau violență, atunci când acestea sunt difuzate, trebuie să fie precedate de un avertisment acustic sau identificate prin prezența unui simbol vizual pe întreaga durată a difuzării programului.

Incitarea la ură

Nu este permis ca serviciile mass-media audiovizuale să conțină nicio incitare la ură pe motive de rasă, sex, religie sau naționalitate.

Accesibilitatea serviciilor mass-media audiovizuale

Furnizorii au obligația să îmbunătățească accesibilizarea serviciilor lor pentru persoanele care suferă de deficiențe de văz sau de auz.

Dreptul la informare

Țările UE pot lua măsuri menite să garanteze că anumite evenimente, pe care le consideră de importanță majoră pentru societate, nu pot fi retransmise în mod exclusiv, de asemenea manieră încât să priveze de acces un procent semnificativ al publicului din țara UE respectivă. Fiecare țară a UE poate stabili o listă cu aceste evenimente și modalitățile de punere în aplicare.

În scopul realizării de reportaje scurte de știri, orice stație de emisie stabilită într-o țară a UE are dreptul de acces la scurte extrase din evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate.

Promovarea operelor europene și independente

Stațiile de emisie trebuie să consacre cel puțin 10 % din timpul lor de emisie sau 10 % din bugetul lor de programe pentru opere europene create de producători europeni independenți de stațiile de emisie, din care se scade timpul alocat:

știrilor;

evenimentelor sportive;

jocurilor;

publicității;

serviciilor teletext;

teleshoppingului.

În ceea ce privește serviciile mass-media audiovizuale la cerere, țările UE veghează ca furnizorii acestora să promoveze producția de opere europene și accesul la acestea. În acest sens, furnizorii de servicii audiovizuale pot contribui din punct de vedere financiar la producția de opere europene sau să rezerve o parte și/sau un loc important(ă) operelor europene în cataloagele lor de programe.

Comunicările comerciale audiovizuale

Furnizorii de servicii mass-media oferă comunicații comerciale audiovizuale*. Acestea trebuie să respecte anumite condiții:

trebuie să fie ușor de recunoscut. Comunicațiile comerciale audiovizuale clandestine sunt interzise;

nu trebuie să conțină tehnici subliminale;

nu trebuie să aducă atingere demnității umane;

nu trebuie să fie discriminatorii;

nu trebuie să încurajeze comportamentele nocive față de mediu;

nu trebuie să conțină mesaje referitoare la băuturi alcoolice, destinate în mod expres minorilor;

nu au voie să promoveze produse din tutun;

nu au voie să promoveze medicamente sau tratamente medicale disponibile numai pe bază de prescripție medicală;

nu trebuie să afecteze minorii din punct de vedere fizic sau moral.

Anumite programe sau servicii mass-media audiovizuale pot fi sponsorizate*. În acest caz, acestea trebuie să îndeplinească alte tipuri de cerințe:

nu trebuie să aducă atingere independenței editoriale a furnizorului de servicii mass-media;

nu trebuie să incite în mod direct la achiziția sau închirierea unor produse;

telespectatorii trebuie informați cu privire la acordul de sponsorizare.

Poziționarea de produse* este autorizată în anumite circumstanțe și în anumite tipuri de programe.

Publicitatea televizată și teleshoppingul

Publicitatea televizată și teleshoppingul trebuie separate de conținutul editorial prin mijloace optice, acustice sau spațiale.

Difuzarea filmelor realizate pentru televiziune (cu excepția serialelor, a seriilor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a jurnalelor televizate poate fi întreruptă de publicitate sau de teleshopping, cu condiția ca întreruperea să aibă loc o singură dată la un interval de 30 de minute.

Această directivă abrogă Directiva 89/552/CE.

TERMENI-CHEIE

*Furnizor de servicii mass-media: persoana fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conținutului audiovizual al serviciului mass-media audiovizual și care stabilește modul de organizare a acestuia.

*Comunicație comercială audiovizuală: imaginea cu sau fără sunet care este destinată să promoveze, direct sau indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice sau juridice care desfășoară o activitate economică.

*Sponsorizare: orice contribuție din partea unor întreprinderi publice sau private sau din partea unor persoane fizice neangajate în activități de furnizare de servicii mass-media audiovizuale sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanțarea de servicii sau programe mass-media audiovizuale în vederea promovării numelui, a mărcii, a imaginii, a activității sau a produselor proprii.

*Poziționare de produse: includerea unui produs, a unui serviciu sau a unei mărci în cadrul unui program, în schimbul unei plăți sau retribuții similare.

ACT

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/13/UE

5.5.2010

-

JO L 95, 15.4.2010, pp. 1-24

Data ultimei actualizări: 21.09.2015

Plasează comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *