Despre proiect

Despre proiect

Titlu proiect: Crearea unei biblioteci online specializate pentru jurnaliști

Autor / realizator proiect: Programul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova (FSM)

Scop proiect:

În cooperare cu ONG-uri din domeniu, jurnaliști, instituții mediatice, comunitatea academică etc. să fie creată biblioteca on-line care:

  • să devină un instrument, pentru jurnaliști, dar și pentru oricine, de căutare digitală, documentare și analiză a modului în care temele prioritare sociale, economice, politice etc. sunt abordate în mass-media din Moldova;
  • să ofere jurnaliștilor suport suficient pentru creștere profesională, în scopul exercitării adecvate a meseriei;
  • să poată fi depozitate conținuturi utile jurnaliștilor în format text, imagine, audio, video, multimedia etc;
  • să fie maximal accesibilă jurnaliștilor pentru a le facilita, mai ales, etapa documentării;
  • să cuprindă tot de ce are nevoie un jurnalist – de la manual și până la liste cu experți în diferite domenii de activitate.

Beneficiari proiect:

  • profesioniștii domeniului mediatic;
  • comunitatea academică;
  • comunitatea științifică;
  • comunitatea studențească;
  • oricine este interesat de domeniu.

Perspective proiect:

Biblioteca jurnalistului (mediasource.info), completată și actualizată în permanență, devine o cauză comună a comunității jurnalistice, gestionată de comunitatea jurnalistică (un consorțiu) și/sau de un consorțiu al beneficiarilor proiectului.