Deontologie

Deontologie națională

Code of Professional Ethics for Journalists

Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova

Codul de conduită al radiodifuzorilor

Codul de principii, standarde şi recomandări al producătorilor companiei publice „Teleradio-Moldova”

Rezoluția 1003 (1993) a Adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica jurnalistică

Deontologie internațională

German Press Code