Resurse jurnalistice

Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member states on the right of journalists not to disclose their sources of information

(Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2000 at the 701st meeting of the Ministers' Deputies) The Committee of Ministers, under the terms… Detalii →

Recommendation CM/Rec(2016)1 of the Committee of Ministers to member States on protecting and promoting the right to freedom of expression and the right to private life with regard to network neutrality

(Adopted by the Committee of Ministers on 13 January 2016, at the 1244th meeting of the Ministers’ Deputies) 1. In the information society,… Detalii →

Protection of the safety of journalists and of media freedom in Europe

Origin - Assembly debate on 29 January 2015 (7th and 8th Sittings) (see Doc. 13664, report of the Committee on Culture, Science, Education… Detalii →

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1211от 27.12.2010 о подразделении по информированию и связи со средствами массовой информации органа центрального публичного управления

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1211 от  27.12.2010 о подразделении по информированию и связи со средствами массовой информации органа центрального публичного управления Опубликован : 21.01.2011 в… Detalii →

HOTĂRÎRE Nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale

HOTĂRÎRE Nr. 1211 din  27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale Publicat : 21.01.2011 în… Detalii →

Directiva cu privire la serviciile mass-media audiovizuale

Directiva cu privire la serviciile mass-media audiovizuale (SMA) Obiectivul acestei directive este de a furniza un cadru pentru serviciile mass-media audiovizuale transfrontaliere, în… Detalii →

Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors

Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors[1] (Adopted by the Committee… Detalii →

Declaration by the Committee of Ministers on the protection and promotion of investigative journalism

Declaration by the Committee of Ministers on the protection and promotion of investigative journalism (Adopted by the Committee of Ministers on 26 September… Detalii →

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind libertatea și pluralismul mass-mediei în mediul digital

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind libertatea și pluralismul mass-mediei în mediul digital 2014/C 32/04 CONSILIUL… Detalii →